Go back

Glucotypes nieuwe voorspeller voor metabole ziekten zoals diabetes?

Glucotypes nieuwe voorspeller voor metabole ziekte

Het meten en monitoren van jouw bloedsuikerspiegel (glucose spiegel) is cruciaal voor het managen en voorkomen van suikerziekte en andere metabole ziekten. 

Traditioneel is HbA1c de gouden standaard voor het beoordelen van de gemiddelde glucosewaarden over de afgelopen twee tot drie maanden. Deze maatstaf heeft echter beperkingen, omdat het alleen een gemiddelde biedt en belangrijke dagelijkse fluctuaties in glucosewaarden mist. 

Hier komt Continue Glucose Monitoring (CGM) om de hoek kijken. Dit is een technologie die ons helpt te begrijpen hoe onze glucosewaarden schommelen. Het laat patronen en variaties zien die je met een paar losse metingen niet kunt zien.

Begrijpen van Gemiddelde Glucose en HbA1c

HbA1c, of geglyceerd hemoglobine, meet het percentage hemoglobine-eiwitten in het bloed waaraan glucose is gebonden. Dit percentage weerspiegelt dus jouw gemiddelde suikerspiegel over de afgelopen twee tot drie maanden, aangezien rode bloedcellen ongeveer zo lang leven. 

Een HbA1c-waarde onder de 42 mmol/mol wordt als normaal beschouwd, 42 tot 47 mmol/mol wijst op pre-diabetes, en 48 mmol/mol of hoger duidt op diabetes. Hoewel HbA1c handig is om een langetermijnbeeld van je bloedglucose te geven, laat het de korte termijn schommelingen en pieken die gedurende de dag optreden niet zien.

Dit is waar HbA1c tekortschiet, vooral voor mensen die mogelijk aanzienlijke glucosevariabiliteit ervaren ondanks het hebben van een "normale" gemiddelde waarde.

Inzichten uit Continue Glucose Monitoring (CGM)

Continue Glucose Monitoring (CGM) geeft realtime informatie over je bloedsuiker door elke paar minuten de glucose in de vloeistof tussen je cellen te meten. Dit gebeurt met een kleine sensor onder de huid die de gegevens doorstuurt naar een display of smartphone-app.

CGM heeft verschillende voordelen ten opzichte van traditionele methoden:

  • Realtime monitoring: CGM geeft continue feedback over je bloedsuiker, waardoor je ziet hoe je glucosewaarden schommelen gedurende de dag en nacht.
  • Glucose variabiliteit: CGM registreert schommelingen in je glucosewaarden, zoals periodes van hoge (hyperglykemie) en lage (hypoglykemie) bloedsuiker, die HbA1c en nuchtere glucosemetingen kunnen missen. Zie het als een doorlopende film.
  • Gedetailleerde inzichten: CGM biedt een uitgebreid beeld van je glucosecontrole met metingen zoals gemiddelde glucoseconcentratie, standaarddeviatie en de tijd in je doelglucosebereik.

Studies hebben aangetoond dat glucosevariabiliteit een belangrijke voorspeller is van cardiovasculair risico, mogelijk zelfs meer dan gemiddelde glucosewaarden. Dit inzicht heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe metingen en classificaties, zoals glucotypes, om glucose dysregulatie beter te begrijpen en te managen.

Glucotypes: een nieuwe kijk op glucoseregulatie

Recent onderzoek heeft het concept van glucotypes geïntroduceerd. Dit zijn classificaties die mensen indelen op basis van hoe hun glucosewaarden variëren, zoals gemeten door CGM. Er zijn drie hoofdtypen glucotypes geïdentificeerd: lage, matige en ernstige variabiliteit.

  • Lage variabiliteit (Glucotype L): Mensen met dit glucotype hebben minimale schommelingen in hun glucosewaarden. Hun glucose blijft stabiel met weinig pieken of dalingen.
  • Matige variabiliteit (Glucotype M): Deze mensen ervaren meer schommelingen dan degenen met lage variabiliteit, maar hun glucosewaarden bereiken zelden extreme hoogten of laagten.
  • Ernstige variabiliteit (Glucotype S): Mensen met ernstige variabiliteit hebben grote schommelingen in hun glucosewaarden. Hun glucosewaarden kunnen waarden bereiken die typerend zijn voor pre-diabetes of diabetes, zelfs als hun HbA1c en nuchtere glucosewaarden normaal zijn.

Deze classificatie biedt een meer genuanceerd begrip van glucose regulatie. Het erkent dat individuen verschillende patronen van glucose respons kunnen hebben, wat belangrijke implicaties kan hebben voor hun gezondheid en risico op het ontwikkelen van metabole ziekten.

Klinische relevantie van glucotypes

Het begrijpen van glucotypes is belangrijk voor het vroeg opsporen van stofwisselingsziekten. Ernstige schommelingen in glucosewaarden kunnen bijvoorbeeld een vroege aanwijzing zijn voor prediabetes of diabetes, zelfs bij mensen die normaal lijken volgens traditionele metingen zoals HbA1c en nuchtere glucosemetingen. Onderzoek toont aan dat mensen met ernstige schommelingen een hoger risico hebben op het ontwikkelen van type 2 diabetes en hart- en vaatziekten.

Hoge glucosevariabiliteit wordt in verband gebracht met oxidatieve stress, problemen met de bloedvaten en ontstekingen, wat allemaal risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten. Door mensen met hoge glucosevariabiliteit te identificeren, kunnen artsen gerichtere behandelingen aanbieden en zo de ontwikkeling van stofwisselingsziekten mogelijk voorkomen.

Voordelen van vroege detectie

Het indelen van mensen in verschillende glucotypes maakt meer gepersonaliseerde en effectieve behandelingen mogelijk. Bijvoorbeeld, levensstijl- en dieetveranderingen kunnen worden afgestemd op de specifieke glucosepatronen van een persoon. Onderzoek toont aan dat gepersonaliseerde dieetadviezen op basis van CGM-gegevens de glucosecontrole aanzienlijk kunnen verbeteren.

Mensen met hoge glucosevariabiliteit kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij diëten die minder koolhydraten bevatten en meer complexe koolhydraten en eiwitten, wat kan helpen hun glucosewaarden stabiel te houden. Door risicovolle personen vroeg te identificeren, kunnen tijdige interventies worden toegepast om het ontstaan van diabetes en hart- en vaatziekten te verminderen.

Conclusie

Continue Glucose Monitoring (CGM) en het concept van glucotypes bieden diepere inzichten in glucose regulatie dan traditionele metingen zoals HbA1c. Door realtime gegevens over glucosevariabiliteit vast te leggen, geeft CGM een vollediger beeld van glucoseproblemen en helpt het bij de vroege opsporing van stofwisselingsziekten. Glucotypes maken het mogelijk om mensen in te delen op basis van hun glucosepatronen, wat gepersonaliseerde behandelingen mogelijk maakt die de gezondheid kunnen verbeteren en ziektes kunnen voorkomen.

Naarmate CGM-technologie toegankelijker en betaalbaarder wordt, zullen meer mensen het gaan gebruiken. Dit is niet alleen nuttig voor mensen met diabetes, maar ook voor degenen die risico lopen op stofwisselingsziekten.